Leverings en betalings voorwaarden

• Zeil- en jachtadvies/Zeeuwse Zeezeilers noch de door hen ingeschakelde medewerkers aanvaarden aansprakelijkheid voor gebeurtenissen die schade en/of verlies veroorzaken welke hen op grond van de wet en/of op grond van de op het moment van voorval geldende algemene verkeersopvattingen, niet zijn toe te rekenen. Hieronder wordt onder meer begrepen overmacht, molest, fysieke gebreken, onverantwoord gedrag, opzet en aan opzet grenzende roekeloosheid.

BETALING/ANNULERING REIZEN

Betaling:
Bij boeking 50%, Restant 6 weken voor vertrek.

Annulering:

3 maanden tevoren geen kosten
2 maanden tevoren 50%
1 maand voor vertrek 100%
• Bij een deelname van minder dan 3 personen houden de Zeeuwse Zeezeilers zich het recht voor om tot 10 dagen voor vertrek te annuleren onder voorbehoud van terugbetaling van alle aan haar betaalde boekingskosten.

• Bij een windkracht vanaf 7 Bft behoudt de schipper zich het recht voor niet uit te varen indien dit zijns inziens gevaar zou kunnen opleveren voor het schip en haar bemanning.
• Een ieder is verplicht deel te nemen aan de boordkas à euro 25,00 per persoon per dag.
• Transfers niet inbegrepen.
• Alle bestemmingen onder voorbehoud.

De Zeeuwse Zeezeilers
Rithsestraat 148, 4838 GD Breda

Rabobank Oost-Duiveland 34 97 65 014
BIC RABONL20, IBAN nummer NL36 RABO 0349 7650 14

Inschrijvingsnummer KvK te Breda 20098597
BTW nummer NL84686698.B.01